Користувацька угода Проекту Життя варте

Дана користувацька угода (далі "Угода"), регулює відносини між ТОВ з іноземними інвестиціями "Віннер Імпортс Україна, Лтд" (Далі "Адміністрація"), яке є адміністратором інтернет-проекту "Життя варте" в мережі Інтернет (далі "Проект") і Вами - дієздатною повнолітньою фізичною особою або особою, яка одержала дозвіл на укладення цієї Угоди від батьків чи інших правомочних опікунів (далі "Користувач").

Усі авторські, суміжні та інші майнові права на Проект в цілому і на його самостійні частини окремо, а також будь-які інші об'єкти майнових прав, які входять до Проекту, належать Адміністрації.

Несанкціоноване в явному вигляді Адміністрацією використання Проекту або елементів Проекту є порушенням майнових прав Адміністрації.

У разі якщо Вам (Користувачеві) відповідно до законів вашої держави заборонено отримувати послуги онлайн або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до цих послуг, ви не має права використовувати Проект або окремі послуги в рамках Проекту, і зобов'язуєтесь негайно припинити використання послуг в рамках Проекту.

При використанні сервісів Проекту, Користувач зобов'язується дотримуватися всіх інструкцій, що додаються до проекту, а також діяти в рамках умов ліцензійних угод / правил використання кожного окремого сервісу. Адміністрація не несе відповідальності за правильність виконання Користувачем інструкцій з використання сервісів і послуг Проекту.

Адміністрація має право закривати і / або обмежувати функціональність Проекту в будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення користувачів.

За порушення умов цієї Угоди, або інструкцій / правил надання послуг і сервісів Проекту, Користувачеві може бути негайно, без будь-якого попереднього повідомлення, відмовлено в наданні сервісів і послуг Проекту або надання таких сервісів і послуг в проекті можуть бути обмежені повністю або частково.

Отримання послуг та / або сервісів Проекту не звільняє користувачів від дотримання та застосування щодо них умов цієї Угоди та / або, якщо є інструкцій / правил надання послуг і сервісів Проекту, включаючи, але, не обмежуючись можливістю відмови Адміністрації в наданні послуг в рамках Проекту.

Почавши використання будь-яких сервісів / послуг Проекту, Користувач, тим самим, безумовно дозволяє Адміністрації збирати статистичні дані, включаючи особисті дані Користувача (в анонімному (знеособленому) вигляді, для покращення функціонування Проекту), про способи, тривалість, особливості використання Користувачем як Проекту в цілому, так і окремих розміщених в рамках Проекту об'єктів майнових прав, послуг і сервісів, які мають відношення до Проекту.

Будь-яка інформація Користувача, якщо така була надана Адміністрації яким-небудь чином при взаємодії Сторін за Угодою, зберігається у Адміністрації виключно для цілей виконання умови цієї Угоди та за жодних обставин не передається третім особам не інакше як для цілей виконання Угоди, або з метою виконання вимог законодавства України.

В окремих випадках Адміністрація має право передати дані про Користувача, який порушує цю Угоду або чинне законодавство, в правоохоронні органи.

Недійсність одного або декількох положень цієї Угоди, визнана в установленому порядку, який набрав чинності рішенням суду, не тягне недійсність Угоди в цілому. У разі визнання одного або декількох положень Угоди в установленому порядку недійсними, Сторони зобов'язуються виконувати взяті на себе за Угодою зобов'язання.

Всі використовувані або згадувані в Проекті товарні знаки, комерційні позначення та інші засоби індивідуалізації товарів або послуг належать Адміністрації або іншим законним правовласникам.

Всі інші майнові права, явно не зазначені як такі, що належать третім особам, належать Адміністрації чи законним правовласникам таких прав.

Усі майнові права на інтелектуальну власність щодо Проекту, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими графічними зображеннями, програмами ЕОМ та іншими матеріалами супроводжуючими Проект належать Адміністрації, або відповідним правовласникам.

Ця Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Користувач зобов'язується перевіряти цю Угоду на предмет змін не менш як один раз на (сім) днів. У разі якщо такої перевірки не буде в зазначені строки або після ознайомлення з Угодою, новою редакцією Угоди, Користувач продовжує користуватися Проектом, вважається, що Користувач ознайомлений і згоден з Угодою (новою редакцією Угоди).

Адміністрація має право розсилати Користувачам електронні повідомлення інформаційного або технічного характеру, пов'язані з Проектом.

БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТУ, АБО БУДЬ-ЯКОГО З ЙОГО РЕСУРСІВ, означає безумовну ЗГОДУ І ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ З БОКУ КОРИСТУВАЧА СТОСОВНО положень цієї Угоди.

З питань, пов'язаних з виконанням Угоди, прохання звертатися за адресою

Адміністрацією Проекту є ТОВ з іноземними інвестиціями "Віннер Імпортс Україна, Лтд" 08112, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5-АПартнери